Esitluspinna kasutamise tingimused

1. Esitluspinna eest tasu maksmise kord:
1.1. Tellija tasub esitluspinna kasutamise eest tellimusvormis märgitud tasu tellimusel märgitud ajavahemiku eest. Lühemate kui kolmekuuliste tellimuste korral toimub arveldamine ühekordse ettemaksuna, pikemate tellimuste puhul kuupõhisealt iga kuu alguses esitatud arve alusel. Hindadele lisandub käibemaks.

2. Tellija kohustub:
2.1. kooskõlastama vähemalt 3 päeva enne planeeritud esitluse aega kõik kujundused Järve Keskusega, saates kujunduse turundus@jarvekeskus.ee. Juhul, kui tellija soovitud reklaam või selle kujundus ei sobi Järve Keskuse kontseptsiooniga, on Järve Keskusel õigus keelduda tellija reklaami eksponeerimisest esitluspinnal. Antud juhul tagastab Järve Keskus kõik tellija poolt tehtud ettemaksed;
2.2. kasutama esitluspinda sihipäraselt;
2.3. mitte risustama esitluspinda ja selle ümbrust;
2.4. vastutama esitluspinnal paikneva oma vara hävimise, kahjustumise või kaotsimineku eest;
2.5. parandama või uuendama väljapanekut kahjustumise või kulumise korral;
2.6. andma üle esitluspinna heakorrastatuna hiljemalt ühe päeva pärast arvates tellimuse lõppemist;
2.8. toodete või teenuste esitlusel mitte väljuma oma esitlusalast;
2.9. korrastama esitluspinna esitluspäeva lõppedes.

3. Järve Keskus kohustub:
3.1. tagama heakorra esitluspinna ümber;
3.2. informeerima tellijat kahjustada saanud või väljavahetamist vajavast reklaamtootest esitluspinnal.

4. Tellimuse jõustumine, tühistamine, muutmine:
4.1. tellimus jõustub, kui tellija on esitanud taotluse esitluspinna kasutamiseks, Järve Keskus on taotluse kinnitanud ning tellija on tasunud ettemaksu vastavalt esitatud arvele. Kui tellija ei ole kohustatud punkti 1.1 kohaselt ettemaksu tasuma, jõustub tellimus siis, kui Järve Keskus on tellimuse kirjalikult kinnitanud;
4.2. jõustumata tellimust on Järve Keskusel õigus igal hetkel ühepoolselt tühistada;
4.3. jõustunud tellimuse tühistamine või muutmine toimub tellija esitatud kirjaliku taotluse alusel. Ettemaksu tasu tellija poolt tellimuse tühistamisel või muutmisel ei tagastata.