Avamisajad pühadel

KABUUM! Auhinnaloosi kampaaniatingimused

KABUUM! AUHINNALOOS

 

ÜLDINE

 1. „KABUUM! auhinnaloos“ on alates 07.11.2018 kuni 10.11.2018 toimuv tarbijamäng (edaspidi: kampaania), mida korraldab OÜ Järve Kaubanduskeskus, registrikoodiga 12168437, asukohaga Pärnu mnt 238, Tallinn 11624 (edaspidi: korraldaja). Kampaania toimub Järve Kaubanduskeskuses.
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaanias võivad osaleda kõik füüsilised isikud, kes on täitnud loosikupongi ning pannud täidetud loosikupongi enne vastava loosimise algust loosikasti.
 4. Kampaania auhinnad on alljärgnevad:

07.11.2018 kell 18.00 loositakse välja Rademari kaupluse kinkekaart väärtusega 30 EUR ning Sportlandi kaupluse kinkekaart väärtusega 50 EUR;

08.11.2018 kell 18.00 loositakse välja SHU kaupluse kinkekaart väärtusega 100 EUR ning kaks kaupluse Eliksiir kinkekaarti väärtusega 10 EUR (kokku 20 EUR);

09.11.2018 kell 18.00 loositakse välja Juustusahvri juustuvaagen, 15 Coffe In jooki, kaupluse Urr ja Nurr kinkekott lemmikule (võitja valikul kas 12 kg Biomill Super Premium kuivtoitu koertele või kinkekott kassile, mis sisaldab 4 purki Disugual kuivtoitu, 12 konservi, maiustusi ja mänguasju);

10.11.2018 kell 15.00 loositakse välja kaks Aatriumi kaupluse kinkekaarti väärtusega 50 EUR (kokku 100 EUR), lambanaha imitatsiooniga vaip Dolly kauplusest Hemtex ning Sennehiseri spordikõrvaklapid MX 686G kauplusest Noor Tehnik;

11.11.2018 kell 15.00 loositakse välja kolm Juku kaupluse kinkekaarti väärtusega 10 EUR (kokku 30 EUR), Apollo kaupluse kinkekaart väärtusega 40 EUR koos erinevate lasteraamatute ja -mängudega, 4 erinevat raamatut kauplusest Apollo ning 3 mudimispalli Easy Squeezy kauplusest Apollo.

 1. Korraldajal on õigus jooksvalt täiendada eelmises punktis toodud kingituste nimekirja.

 

OSALEMINE

 1. Loosimises osalemiseks tuleb osalejal täita loosikupong, panna täidetud loosikupong samal päeval enne loosimise toimumist loosikasti ning olla loosimise juures kohal.
 2. Loosikuponge saab Järve Kaubanduskeskuse kauplustest ning päevajuhilt.
 3. Loosimises osalevad vaid samal päeval loosikasti pandud loosikupongid.

LOOSIMINE

 1. Auhindade loosimised toimuvad Järve Kaubanduskeskuses 07.10 – 11.10.2018. Igal päeval loositakse välja punktis 4 nimetatud auhinnad.
 2. Loosimisel osalevad kõik sellel päeval loosikasti pandud korrektselt täidetud loosisedelid.
 3. Auhinnad loosib juhuslikkuse alusel kõikide täidetud ja esitatud loosikupongide vahel välja päevajuht.
 4. Võitja kuulutatakse välja avalikul loosimisel ning võitja peab olema koheselt kättesaadav auhinna vastuvõtmiseks.
 5. Korraldajal on õigus võitu mitte väljastada juhul, kui:

13.1. võitja andmed loosikupongil ei ole loetavad;

13.2. võitja ei ilmu 5 minuti jooksul alates võitja väljakuulutamisest auhinda vastu võtma.

13.5. võitja on mistahes viisil rikkunud kampaania reegleid.

 1. Juhul kui auhind jäetakse välja andmata eeltoodud punktis toodud põhjustel, loosib korraldaja välja uue võitja.

 

ISIKUANDMED

 1. Kampaanias osalemiseks esitab osaleja loosikupongil järgmised andmed – eesnimi ja e-posti aadress. Loosikupongi täitmisega annab kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku töödelda oma isikuandmeid kampaania läbiviimisega seotud eesmärgil ja ulatuses, samuti isikuandmete säilitamiseks 30 päeva jooksul peale kampaania lõppu võimalike kampaaniaga seotud vaidluste lahendamiseks.
 2. Kampaania korraldaja kinnitab, et töötleb kampaanias osalejate isikuandmeid vastavalt korraldaja privaatsuspoliitikale, järgides kõiki isikuandmete kaitse põhimõtteid ning üksnes ulatuses, mis on vajalik kampaania läbiviimiseks.
 3. Kui kampaanias osaleja on loosikupongiga andnud eraldi nõusoleku korraldaja uudiskirja saamiseks, töötleb korraldaja osaleja isikuandmeid lisaks eeltoodule ka otseturunduse eesmärgil. Korraldaja töötleb vastava nõusoleku andnud osalejate isikuandmeid korraldaja uudiskirja saatmiseks kuni osaleja oma nõusoleku tagasi võtab. Täpsema info uudiskirjade kohta leiad korraldaja privaatsuspoliitikast www.jarvekeskus.ee
 4. Osalejal on õigus nõuda esitatud isikuandmete parandamist, töötlemise piiramist või kustutamist, loobudes sellega kampaanias osalemisest ja/või korraldaja uudiskirja saamisest, juhul kui osaleja on uudiskirja saamiseks nõusoleku andnud. Samuti on osalejal õigus esitada oma isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi või kaebusi pöördudes kas korraldaja info@jarvekeskus.ee või Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 

LÕPPSÄTTED

 1. Kampaania käigus võidetud auhindasid ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.
 2. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata või asendada auhinnad teist liiki samaväärsete auhindadega, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele korraldaja kodulehe või Facebooki vahendusel.
 3. Kõik kampaaniaga seotud vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
 4. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult märksõnaga „KABUUM!“ hiljemalt 25. novembriks 2018 korraldaja aadressile Pärnu mnt 238, Tallinn 11624 või meiliaadressile info@jarvekeskus.ee.