Avamisajad pühadel

KABUUM! Auhinnaloosi kampaaniatingimused

KABUUM! AUHINNALOOS

 

ÜLDINE

 1. „KABUUM! auhinnaloos“ on alates 07.08.2019 kuni 11.08.2019 toimuv tarbijamäng (edaspidi: kampaania), mida korraldab OÜ Järve Kaubanduskeskus, registrikoodiga 12168437, asukohaga Pärnu mnt 238, Tallinn 11624 (edaspidi: korraldaja). Kampaania toimub Järve Kaubanduskeskuses.
 2. Kampaania läbiviimise kord on kehtestatud korraldaja poolt käesolevates reeglites. Kõik korraldaja otsused kampaania läbiviimisel on lõplikud ning kõigile kampaanias osalejatele kohustuslikud.
 3. Kampaanias võivad osaleda kõik füüsilised isikud, kes on täitnud loosikupongi ning pannud täidetud loosikupongi enne vastava loosimise algust loosikasti.
 4. Kampaania auhinnad on alljärgnevad:

10.08.2019 kell 15.00 loositakse välja Karupoeg Puhh kaupluse kinkekaardid, väärtusega 30€, 10€ ja 10€ ;

11.08.2019 kell 15.00 loositakse välja Selveri 50€ kinkekaart, HEMTEX saunalina (70x140cm), Hemtex komplekt kööki (pajakinnas, rätik, ….), 5 veinikarpi, 2 küünlalühtrit ning  3 küünlalühtrit AATRIUM Sisustuskaubamajast, Bogacho padi.

 

5.Korraldajal on õigus jooksvalt täiendada eelmises punktis toodud kingituste nimekirja.

OSALEMINE

 1. Loosimises osalemiseks tuleb osalejal täita loosikupong, panna täidetud loosikupong loosikasti.
 2. Loosikuponge saab Järve Kaubanduskeskuse kauplustest ning päevajuhilt.
 3. Loosimises osalevad kõik loosikasti pandud loosikupongid.

LOOSIMINE

 1. Auhindade loosimised toimuvad Järve Kaubanduskeskuses 10.08.2019 kell 15.00 ja  11.08.2019 kell 15.00. Mõlemal päeval loositakse välja punktis 4 nimetatud auhinnad.

9.1  10.08.2019 kell 15.00 toimub Lastepäeva loos Järve Keskuse teisel korrusel kõikide kohal olevate laste vahel.

9.2 10.08.2019 kell 15.00 toimub Kabuumi loos Järve Keskuse esimesel korrusel kõikide korrektselt täidetud loosisedelite põghjal.

10. Loosimisel osalevad kõik loosikasti pandud korrektselt täidetud loosisedelid.

11. Auhinnad loosib juhuslikkuse alusel kõikide täidetud ja esitatud loosikupongide vahel välja päevajuht.

12. Võitja kuulutatakse välja avalikul loosimisel ning võitjaga võetakse ühendust meili ja/või telefoni teel.

13. Korraldajal on õigus võitu mitte väljastada juhul, kui:

13.1. võitja andmed loosikupongil ei ole loetavad;

13.2. võitja on mistahes viisil rikkunud kampaania reegleid.

 1. Juhul kui auhind jäetakse välja andmata eeltoodud punktis toodud põhjustel, loosib korraldaja välja uue võitja.

 

ISIKUANDMED

 1. Kampaanias osalemiseks esitab osaleja loosikupongil järgmised andmed – eesnimi ja e-posti aadress. Loosikupongi täitmisega annab kampaanias osaleja korraldajale nõusoleku töödelda oma isikuandmeid kampaania läbiviimisega seotud eesmärgil ja ulatuses, samuti isikuandmete säilitamiseks 30 päeva jooksul peale kampaania lõppu võimalike kampaaniaga seotud vaidluste lahendamiseks.
 2. Kampaania korraldaja kinnitab, et töötleb kampaanias osalejate isikuandmeid vastavalt korraldaja privaatsuspoliitikale, järgides kõiki isikuandmete kaitse põhimõtteid ning üksnes ulatuses, mis on vajalik kampaania läbiviimiseks.
 3. Kui kampaanias osaleja on loosikupongiga andnud eraldi nõusoleku korraldaja uudiskirja saamiseks, töötleb korraldaja osaleja isikuandmeid lisaks eeltoodule ka otseturunduse eesmärgil. Korraldaja töötleb vastava nõusoleku andnud osalejate isikuandmeid korraldaja uudiskirja saatmiseks kuni osaleja oma nõusoleku tagasi võtab. Täpsema info uudiskirjade kohta leiad korraldaja privaatsuspoliitikast www.jarvekeskus.ee
 4. Osalejal on õigus nõuda esitatud isikuandmete parandamist, töötlemise piiramist või kustutamist, loobudes sellega kampaanias osalemisest ja/või korraldaja uudiskirja saamisest, juhul kui osaleja on uudiskirja saamiseks nõusoleku andnud. Samuti on osalejal õigus esitada oma isikuandmete töötlemisega seotud küsimusi või kaebusi pöördudes kas korraldaja info@jarvekeskus.ee või Andmekaitse Inspektsiooni poole.

 

LÕPPSÄTTED

 1. Kampaania käigus võidetud auhindasid ei asendata võitja nõudmisel teist liiki auhinnaga ega hüvitata rahas, välja arvatud juhul, kui auhind asendatakse teise samaväärse auhinnaga korraldaja otsusel.
 2. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on korraldajal ühepoolne õigus katkestada kampaania ja jätta auhinnad välja loosimata ja/või auhinnad võitjatele üle andmata või asendada auhinnad teist liiki samaväärsete auhindadega, teatades sellest koheselt kampaanias osalejatele korraldaja kodulehe või Facebooki vahendusel.
 3. Kõik kampaaniaga seotud vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.
 4. Kõik pretensioonid seoses kampaania korraldamise ja/või läbiviimisega tuleb saata kirjalikult märksõnaga „KABUUM!“ hiljemalt 15.augustiks 2019 aastal korraldaja aadressile Pärnu mnt 238, Tallinn 11624 või meiliaadressile info@jarvekeskus.ee.