Hooaja kampaania reeglid

08.04.2018
Hooaja kampaania reeglid
 1. Hooaja kampaania (edaspidi Kampaania) toimub 09.04.2018 kuni 30.04.2018 (kaasa arvatud) Eestis. Kampaania korraldaja on OÜ Järve Kaubanduskeskus, registrikood 12168437, asukoht Pärnu mnt 238, Tallinn (edaspidi Korraldaja).

 2. Kampaanias osalevad kõik vähemalt 16-aastased isikud, kes on perioodil 09.04.2018 kuni 22.04.2018 (kaasa arvatud) teinud mistahes ostu ühest OÜ Järve Kaubanduskeskus kauplusest ja lasknud Järve Kaubanduskeskus OÜ poolt märgistatud loosikasti oma ostu tõendava kassatsheki, mille tagumisele küljele ta on kirjutanud oma nime ning telefoninumbri ja/või e-maili aadressi. Juhul, kui osaleja soovib kassatshekki endale jätta, võib ta loosis osalemiseks loosikasti lasta loosikupongi, millele ta on kirjutanud oma nime ning telefoninumbri ja/või e-maili aadressi ja ostu tõendava kassatsheki numbri. Kassatshekk tuleb alles hoida Kampaania lõpuni.

 3. Iga kassatshekki saab registreerida Kampaanias osalemiseks ainult 1 (ühe) korra olenemata ostetud esemete arvust. Kampaanias osalemine ühele isikule arvuliselt piiratud ei ole, st loosimises võib osaleda iga ostuga.

 4. Kampaanias ei tohi osaleda Kampaania Korraldaja ega Järve kaubanduskeskuse kaupluste töötajad.

 5. Kampaania käigus loositakse välja 1 (üks) auhind, milleks on IPHONE X väärtusega 1150 (tuhat ükssada viiskümmend) eurot.

 6. Auhinna loosimine toimub 22.04.2018. Võitja nimi avaldatakse Järve Kaubanduskeskus OÜ kodulehel www.jarvekeskus.ee ja temaga võetakse ühendust tema poolt Kampaanias osalemisel antud kontaktandemete alusel. Võidu kättesaamisel tuleb esitda isikut tõendav fotoga dokument. Juhul, kui osaleja täitis Kampaanias osalemiseks loosikupongi, peab ta võidu kättesaamiseks lisaks oma isikut tõendavale dokumendile esitama ka loosikupongile märgitud numbriga ostutsheki.

 7. Kui Võitjaga ei ole võimalik saada kontaksti 5 (viie) tööpäeva jooksul pärast auhinna loosimist, on Korraldajal õigus loobuda isikule võidu andmisest ning loosida uus võitja.

 8. Auhind antakse üle hiljemalt 30.04.2018.

 9. Kampaania auhinda ei vahetata muu auhinna vastu. Auhinna kättesaamisega seotud kulutusi võitjale ei kompenseerita. Auhinnalt makstavad riiklikud maksud tasub Kampaania Korraldaja.

 10. Kampaanias osalemiseks registreerimisega kinnitab Kampaanias osaleja oma nõustumist Korraldaja poolt Kampaania kohta kehtestatud kõikide tingimustega. Kampaanias osalemisega annab Kampaanias osaleja Korraldajale õiguse oma isikuandmete kogumiseks, töötlemiseks ja kasutamiseks ainult Kampaaniaga seotult ning oma nime (kui võitja) avalikustamiseks Korraldaja kodulehel. Kampaanias osalejate isikuandmed kustutatakse 4 (nelja) kuu, võitja isikuandmed 12 (kaheteistkümne kuu) möödumisel Kampaania lõppemisest arvates.

 11. Kampaania Korraldaja otsused on lõplikud ja kohustuslikud kõigile Kampaanias osalejatele.

 12. Vääramatu jõu (force majeure) asjaolude ilmnemisel on Korraldajal ühepoolne õigus katkestada Kampaania ja jätta auhinnad üle andmata, teatades sellest viivitamatult oma kodulehel www.jarvekeskus.ee

 13. Kõik pretensioonid Kampaania kohta tuleb esitada Kampaania Korraldajale kas e-posti aadressil turundus@jarvekeskus.ee või telefonil 5235841 hiljemalt 30.04.2018. Kampaaniast tulenevad vaidlused lahendatakse vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale seadusandlusele.